Våra produkter

Patientnära

Med Calmarks test får man ett provsvar direkt på plats vid patienten. Genom att tiden från provtagning till svar kortas, kan beslut om åtgärder tas snabbare. Ljusbehandling kan påbörjas snabbare, alternativt kan besked om att barnet kan åka hem ges snabbare.

Calmarks egenutvecklade patientnära testplattform består av ett bärbart analysinstrument och en standardiserad testkassett.

Matris

Jämför testmetod

Jaundice meter
Skin screening
Laboratory testing
Laboratorytest
Calmark Neo-Bilirubin
Point-of-Care
Non-invasive
-
All ethnicities (skin colors)
-
Portable
-
Quantification 0 – 9 mg/dL – Low risk
-
Quantification 9 – 15 mg/dL – Medium risk
-
Quantification 15 – 29 mg/dL – High risk
-
Low blood volume (under 100 μL)
-
No handling of blood to extract plasma
-
No need to cover blood sample from light
-
Results within minutes
-
No interference from hemolysis (up to 2 g/L)
-
Accurate results at up to 60% hematocrit
-
No need for calibration
-
Våra produkter

Övriga produkter

COVID19-LDH

Förutom produkter för nyfödda, har Calmark även utvecklat ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. Denna är färdigutvecklad och CE-märkt.

När pandemin drabbade världen under våren 2020 och belastade sjukvården hade Calmark forskat på biomarkören LDH i många år. En stor mängd forskningsartiklar publicerades som visade att just LDH är en viktig pusselbit för att bedöma allvarlighetsgraden hos covid-19-patienter.

Genom att anpassa mätområdet till vuxna patienter kunde ett LDH-test för
covid-19 snabbt tas fram. Testet bygger på samma testkassett och instrument som Neo-produkterna. Kontakta oss om du vill veta mer om detta test.

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss