Våra produkter

Calmarks PNA-system

POC-Analyzer

Calmark POC-Analyzer är en bärbar, batteridriven och självinstruerande läsare som används tillsammans med Calmarks testkassetter (tex. Calmark Neo-Bilirubin).

  • Lättanvänd och säker
  • Provsvaret visas på skärmen inom några minuter
  • Batterikapacitet: minst 150 tester, laddas med micro-USB-kontakt, laddare medföljer
  • Datalagring: 25 resultat lagras lokalt i instrumentet
  • Automatisk kalibrering, inget behov av kalibreringstillbehör

Kassetten innehåller en kammare, där blodprovet appliceras. När locket på instrumentet stängs, aktiveras testet och blodprovet träffar en filter konstruktion. Detektionsfiltret är 2,5 x 2,4 mm och kan vara impregnerat med kemi, som vid reaktion med det relevanta ämnet i blodet framkallar en färgändring.

Provtagning kan ske på den plats där patienten befinner sig t.ex. återbesöks mottagning på BB eller på förlossningen. Plattformen är anpassad för sjukhusmiljö och är avsedd för in vitro-diagnostik.

Neo-Bilirubin

Calmark Neo-Bilirubin en testkasett för kvantitativ mätning av koncentrationen bilirubin i helblod hos nyfödda och används tillsammans med Calmark POC-Analyzer.

  • Snabb och kvantitativ mätning av bilirubin
  • Optimerad för noggrann analys med bara några droppar blod
  • Mätområde150-500 µmol/L (9-29 mg/dL)
  • Ingen påverkan till följd av hemolys upp till 2g/L
  • Hanterar prover med hematokrit upp till 60%

Analysen av blodprovet görs genom en så kallad kolorimetrisk mätmetod där färgändringen i filtret fångas av en kamera som sitter i instrumentet. När locket på instrumentet stängs aktiveras testet, blodet filtreras och de röda blodkropparna sorteras bort. Endast plasman förs vidare till detektionsfiltret som kan vara impregnerat med kemi.

För testet Neo-Bilirubin behövs ingen kemi eftersom bilirubin är gult i sig själv. Detektionsfiltret ändrar färg utifrån den specifika biomarkören. Intensiteten i färgen samt hur snabbt färgförändringen sker, avgör koncentrationen av en biomarkör.

Färgreaktionen analyseras genom en algoritm i instrumentets mjukvara och omvandlas till ett numeriskt värde, som sedan presenteras för användaren. Detta händelseförlopp sker inom ett par minuter och är en process som är patenterad av Calmark.

Att utföra ett test

Steg för steg

1. Starta instrumentet med locket stängt. Vänta tills ovanstående bild visas på skärmen.

2. Öppna locket och placera en ny testkassett i hållaren.

3. Fyll den avsedda kammaren fullständigt med helblod.

4. Stäng locket på instrumentet. Mätningen startar automatiskt.

5. Ett numeriskt värde presenteras på skärmen inom några minuter.

Matris

Jämför testmetod

Jaundice meter
Skin screening
Laboratory testing
Laboratorytest
Calmark Neo-Bilirubin
Point-of-Care
Non-invasive
-
All ethnicities (skin colors)
-
Portable
-
Quantification 0 – 9 mg/dL – Low risk
-
Quantification 9 – 15 mg/dL – Medium risk
-
Quantification 15 – 29 mg/dL – High risk
-
Low blood volume (under 100 μL)
-
No handling of blood to extract plasma
-
No need to cover blood sample from light
-
Results within minutes
-
No interference from hemolysis (up to 2 g/L)
-
Accurate results at up to 60% hematocrit
-
No need for calibration
-
Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss