Produkter

Produkter

Idag skickas många prover på nyfödda barn till sjukhuslaboratoriet för analys. Detta tar längre tid, kräver större mängd blodvolym och kostar i form av manuellt extraarbete för personalen på laboratoriet. Dessutom blir det ofta fel på provet, eftersom det är svårare att ta prov på nyfödda än på vuxna.

Plattformen Calmark Neo

Calmark har utvecklat ett patientnära diagnostiskt instrument (PNA), som gör det lättare och snabbare att mäta biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda. Mätinstrumentet kan dokumentera och mäta resultat på plats, nära patienten. PNA-plattformen består av en läsare och olika engångstester som vid mätning placeras i läsaren.

Engångstestet består av en särskild kammare där blodprovet appliceras. När locket på läsaren stängs aktiveras testet och blodprovet träffar filterkonstruktionen. Vissa av filtren är impregnerade med kemi, som vid reaktion med det relevanta ämnet i blodet framkallar en färgändring. Detta händelseförlopp äger rum inom ett par minuter och är patenterad av Calmark.

Neo-Reader

CalmarkNeo-Reader är en bärbar, batteridriven och självinstruerande läsare som används tillsammans med Calmarks engångstester. Testet innehåller den information som behövs för automatisk kalibrering av resultaten. När locket på läsaren stängs aktiveras testet och ett numeriskt värde visas på läsarens skärm.

Provtagning kan ske på den plats där patienten befinner sig t.ex. återbesöksmottagning på BB eller på förlossningen. Plattformen är anpassad för sjukhusmiljö och är avsedd för in vitro-diagnostik.

  • Lättanvänd och säker
  • Provsvaret visas på skärmen inom några minuter
  • Batterikapacitet:åtta arbetstimmar, laddas med micro-USB-kontakt, laddare medföljer
  • Datalagring: 25 resultat lagras lokalt i läsaren
  • Kalibrerad under tillverkningen och behöver inte kalibreras ytterligare

Neo-Bilirubin

CalmarkNeo-Bilirubin mäter kvantitativt koncentrationen av bilirubini helblod hos nyfödda och används tillsammans med Calmark Neo-Reader.

  • Snabboch kvantitativ mätning av bilirubin
  • Optimerad för noggrann analys med bara en droppe blod
  • Mätområde150-500 µmol/L (9-29 mg/dL)
  • Ingen påverkan till följd av hemolysupp till 2g/L
  • Hanterar prover med hematokritupp till 60 %

Produktblad Calmark Neo-Bilirubin

Tester under utveckling

Bilirubin
-
CE-märkt
i april 2020
LDH
Glukos

Patent

Patentnummer Land Beskrivning
0602158-8 Sverige Metod att fastställa syrebrist i blod från skalpen under förlossning
5655307 Japan Method of determining hypoxia in scalp blood during labour
8945824 USA Method of determining hypoxia
0950717-9 Sverige Testsystem för benämning av hypoxiutlöst cellskada
1050958-6 Kina Testing system for determining hypoxia induced cellular damage
1151115-1 Sverige System och metod för att analysera risk eller förekomst av organsvikt
1151116-9 USA In vitro method for analyzing a comparision of an indicative numberic value to a predetermined threshold so as to asses a likelihood of risk or presence of organ failure
ZL201080054087.0 Sverige Testsystemarrangemang och metod för testning
9045792 Sverige Testsystemarrangemang och metod för testning
9228953 USA Testing system arrangement and method for testing
1750028-1 Sverige POC-testsystem för biomarkör