Produkter

Produkter och patent

Idag skickas många prover på nyfödda barn till sjukhuslaboratoriet för analys. Detta tar längre tid, kräver större mängd blodvolym och kostar i form av manuellt extraarbete för personalen på laboratoriet. Dessutom blir det ofta fel på provet, eftersom det är svårare att ta prov på nyfödda än på vuxna.

Calmarks produkt

Calmark  utvecklar ett patientnära diagnostiskt instrument (PNA), som gör det lättare och snabbare att mäta biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda. Mätinstrumentet kan dokumentera och mäta resultat på plats, nära patienten. Bolagets PNA-instrument består av en läsare och en engångsprodukt som vid mätning placeras i läsaren.

Engångsprodukten består av en särskild kammare där blodprovet appliceras. När locket på läsaren stängs aktiveras engångsprodukten och blodprovet träffar filterkonstruktionen. Vissa av filtren är impregnerade med kemi, som vid reaktion med det relevanta ämnet i blodet framkallar en färgändring. Detta händelseförlopp äger rum inom ett par minuter och är patenterad av Bolaget.

Tester under utveckling

Bilirubin
LDH
Glukos

Patenten

Patentnummer Land Beskrivning
0602158-8 Sverige Metod att fastställa syrebrist i blod från skalpen under förlossning
5655307 Japan Method of determining hypoxia in scalp blood during labour
8945824 USA Method of determining hypoxia
0950717-9 Sverige Testsystem för benämning av hypoxiutlöst cellskada
1050958-6 Kina Testing system for determining hypoxia induced cellular damage
1151115-1 Sverige System och metod för att analysera risk eller förekomst av organsvikt
1151116-9 USA In vitro method for analyzing a comparision of an indicative numberic value to a predetermined threshold so as to asses a likelihood of risk or presence of organ failure
ZL201080054087.0 Sverige Testsystemarrangemang och metod för testning
9045792 Sverige Testsystemarrangemang och metod för testning
9228953 USA Testing system arrangement and method for testing
1750028-1 Sverige POC-testsystem för biomarkör