Produkter

Neo produkter

Idag skickas många prover på nyfödda barn till sjukhuslaboratoriet för analys. Detta tar längre tid, kräver större mängd blodvolym och kostar i form av manuellt extraarbete för personalen på laboratoriet. Dessutom blir det ofta fel på provet, eftersom det är svårare att ta prov på nyfödda än på vuxna.

Plattformen Calmark Neo

Calmark har utvecklat ett patientnära diagnostiskt instrument (PNA), som gör det lättare och snabbare att mäta biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda. Mätinstrumentet kan dokumentera och mäta resultat på plats, nära patienten. PNA-plattformen består av ett bärbart instrument och olika engångstester som vid mätning placeras i läsaren.

Testkassetten består av en särskild kammare där blodprovet appliceras. När locket på instrumentet stängs aktiveras testet och blodprovet träffar filterkonstruktionen. Vissa av filtren är impregnerade med kemi, som vid reaktion med det relevanta ämnet i blodet framkallar en färgändring. Detta händelseförlopp äger rum inom ett par minuter och är patenterad av Calmark.

Calmark POC – Neo: Översikt

POC-Analyzer

Calmark POC-Analyzer är en bärbar, batteridriven och självinstruerande läsare som används tillsammans med Calmarks testkassetter. Engångstestet innehåller den information som behövs för automatisk kalibrering av resultaten. När locket på instrumentet stängs aktiveras testet och ett numeriskt värde visas på skärmen.

Provtagning kan ske på den plats där patienten befinner sig t.ex. återbesöksmottagning på BB eller på förlossningen. Plattformen är anpassad för sjukhusmiljö och är avsedd för in vitro-diagnostik.

  • Lättanvänd och säker
  • Provsvaret visas på skärmen inom några minuter
  • Batterikapacitet: åtta arbetstimmar, laddas med micro-USB-kontakt, laddare medföljer
  • Datalagring: 25 resultat lagras lokalt i instrumentet
  • Kalibrerad under tillverkningen och behöver inte kalibreras ytterligare
Calmark Neo-Bilirubin

Neo-Bilirubin

Calmark Neo-Bilirubin mäter kvantitativt koncentrationen av bilirubin i helblod hos nyfödda och används tillsammans med Calmark POC-Analyzer.

  • Snabb och kvantitativ mätning av bilirubin
  • Optimerad för noggrann analys med bara några droppar blod
  • Mätområde 150-500 µmol/L (9-29 mg/dL)
  • Ingen påverkan till följd av hemolys upp till 2g/L
  • Hanterar prover med hematokrit upp till 60 %
Calmark Neo-Bilirubin: Produktblad

Tester under utveckling

Bilirubin
-
CE-märkt
i april 2020
LDH
Glukos

Patent

Patentnummer
Land
Beskrivning
0602158-8
Sverige
Metod att fastställa syrebrist i blod från skalpen under förlossning
5655307
Japan
Method of determining hypoxia in scalp blood during labour
8945824
USA
Method of determining hypoxia
0950717-9
Sverige
Testsystem för benämning av hypoxiutlöst cellskada
1050958-6
Sverige
Testing system for determining hypoxia induced cellular damage
1151115-1
Sverige
System och metod för att analysera risk eller förekomst av organsvikt
1151116-9
Sverige
In vitro method for analyzing a comparision of an indicative numberic value to a predetermined threshold so as to asses a likelihood of risk or presence of organ failure
ZL201080054087.0
Kina
Testsystemarrangemang och metod för testning
9045792
Sverige
Testsystemarrangemang och metod för testning
9228953
USA
Testing system arrangement and method for testing
1750028-1
Sverige
POC-testsystem för biomarkör
21005
Vietnam
Method of determining hypoxia
21008
Vietnam
Testing system setup and method for testing
540437
Sverige
Detection of a biomarker in a sample of a flowable substance
543001
Sverige
Detection of the presence of a biomarker in a sample of a flowable substance. A method of detecting the presence of a biomarker
543002
Sverige
Detection of the presence of bilirubin in a sample of a flowable substance. A method of detecting the presence of bilirubin