Uppstart av nya kliniska studier på Sachsska barnsjukhuset stoppas tillfälligt

Uppstart av nya kliniska studier på Sachsska barnsjukhuset stoppas tillfälligt

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att uppstart av nya kliniska studier i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm inte kommer att kunna ske de närmaste månaderna. Orsaken är att resurserna måste omprioriteras p.g.a. covid läget. Nya besked väntas.

"Det är tråkigt att situationen är som den är, men vi har full förståelse för att sjukvården måste göra denna prioritering” säger Anna Söderlund, VD. ”Vi koncentrerar oss nu på att producera och sälja våra två CE-märkta produkter; Neo-Bilirubin och COVID19-LDH”