Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av detta PNA-test kommer att ske en till två veckor senare än beräknat.

”Verifiering och validering av COVID19-LDH pågår för närvarande, vilket meddelades den 18 februari. Denna fas beräknas vara slutförd strax efter påsk”, kommenterar Anna Söderlund, VD. ”Efter detta räknar vi med att snabbt kunna avsluta överföringen till produktion och CE-märka produkten.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021, 16:55 CET.