Stockpicker har publicerat kortfattad aktieanalys om Calmark

Stockpicker har publicerat kortfattad aktieanalys om Calmark

Nyheter
News
Analyshuset Stockpicker har publicerat en kortfattad aktieanalys om Calmarks affärsidé, produkter, kommersialisering och potential. Stockpicker producerar och distribuerar aktie- och fondanalyser och har funnits sedan 1997.

”Vid dagens aktiekurs (före företrädesemissionen) har Calmark ett blygsamt marknadsvärde på omkring 59 MSEK. Någon historisk nettoomsättning att prata om finns ännu inte, men distributörer har påbörjat säljarbetet redan på ett antal stora marknader. Om försäljningen av Neo-Bilirubin tar fart på allvar är dagens värdering förmodligen ett minne blott.” skriver Axel Stenman, skribent och analytiker för Stockpicker. ”Därutöver skapar de övriga Neo-produkterna och potentiella tilläggsprodukter till instrumenten en än högre uppsida.”

Han fortsätter: ”Risknivån får beskrivas som hög, då kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas vara negativt ett tag framöver och nytt kapital kan behöva tas in. Den potentiella marknaden får beskrivas som enorm eftersom bolagets produkter lämpar sig för aktörer i alla storleksklasser och uppfyller ett syfte i såväl mindre- som mer utvecklade samhällen.”

Artikeln finns att läsa i sin helhet på:
https://www.stockpicker.se/home/medicinteknikbolaget-calmark-tar-nasta-steg-mot-kommersialisering