Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Pressmeddelanden
Press releases
Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilka emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 13 juni 2019.

För att teckningsoptioner av serie TO 1 B inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 13 juni 2019, alternativt säljer teckningsoptioner senast idag, den 11 juni 2019. Innehavaren ombedes kontakta sin bank, eftersom tiderna kan variera mellan olika banker.

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på Calmarks (www.calmark.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Calmark i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 B.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se