Offentliggörande av delårsrapport för det första kvartalet 2018

Offentliggörande av delårsrapport för det första kvartalet 2018

Pressmeddelanden
Press releases

Styrelsen och verkställande direktören för Calmark Sweden AB (”Calmark”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018.• 

• Process inledd för notering på AktieTorget
• Beslut om nyemission på upp till 45 MSEK.
• Bryggfinansiering på 3,3 MSEK säkrad

Ladda ner delårsrapport
Ladda ner revisorernas granskningsrapport