Nyfödda i fokus i ny rapport från UNICEF

Nyfödda i fokus i ny rapport från UNICEF

Nyheter
News
UNICEF släpper idag en ny rapport om barnadödligheten i världen.

De senaste decennierna har dödligheten för barn under fem år fallit dramatiskt, från 12,6 miljoner 1990 till 5,4 miljoner 2017. Den goda utvecklingen ser ut att fortsätta, men det sker inte av sig självt, och förändringarna sker ojämnt över världen, skriver Unicef.

"Vi måste prioritera att alla barn får vård, i synnerhet vid födseln och under de tidiga åren, för att ge dem bästa chans att överleva", säger Princess Non Simelala vid världshälsoorganisationen WHO.

Enligt Unicef dog 6,3 miljoner barn under 15 år i världen 2017, alltså ungefär ett barn var femte sekund. Det är en minskning med 44 procent sedan 1990, men ju längre ner i åldrarna man går, desto mörkare blir bilden. 86 procent av de avlidna barnen var under fem år. Nyfödda står för halva dödstalet.

I globala mål för hållbar utveckling så ska det senast 2030 vara säkerställt att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.

Dagens siffror visar att barnadödligheten fortfarande är en viktig fråga. Under endast år 2017 dog 5,4 miljoner barn före 5 års ålder – 2,5 miljoner under sin första månad av livet. I en tid när kunskap och teknologi för livräddande insatser finns tillgängliga är det oacceptabelt att 15 000 barn avled varje dag under 2017, de flesta av orsaker som hade kunnat behandlas eller förebyggas, står det i rapporten.

”Utan snabba insatser kommer 56 miljoner barn under 5 år att dö från nu fram till 2030, hälften av dem nyfödda”, kommenterar Laurence Chandy UNICEF Director of Data, Research and Policy.

https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/

 

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +4670 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

 

 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostikriktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet.