Klinisk studie genomförd i Grekland

Klinisk studie genomförd i Grekland

Nyheter
News
General University Hospital of Ioannina har genomfört en oberoende klinisk studie som utvärderar prestandan på Calmark Neo-Bilirubin gentemot laboratorieanalys samt jämför resultat från venöst och kapillärt blod. Alla 85 patienter har inkluderats i studien och resultatet kommer nu att sammanställas samt publiceras.

General University Hospital of Ioannina grundades 1990 med en kapacitet på 800 bäddar. Sjukhuset är ett akademiskt medicinskt centrum som tillhör samma organisation som Ioannina Universitys School of Medicine och Ioannina School of Nursing. Årligen behandlas cirka 45 000 personer på sjukhusets olika vårdkliniker och nästan 130 000 personer använder sjukhusets akutmottagning. Universitetssjukhuset i Ioannina erbjuder ett brett utbud av behandlingar såsom kirurgiska ingrepp, inklusive transplantationer, laparoskopiska tekniker.

Den kliniska studien bedrivs på neonatalkliniken (NICU) inom School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Children Health Department. Denna avdelning bedriver banbrytande undervisnings- och forskningsarbete inom pediatrik och neonatologi. Studien leds av Vasileios Giapros, Professor of Pediatrics & Neonatology & Head of Neonatal Department.

“Det här är en viktig milstolpe för Calmark som kommer att göra det möjligt för oss att adressera frågor om kapillärprovtagning från exempelvis hälen på barnet”, säger Camilla Arneving, tf VD för Calmark. ”Eftersom sjukvården i Sverige numera undviker kapillära blodprov på nyfödda så har vi inte kunnat undersöka detta i våra kliniska studier på Södersjukhuset. Det är dock vanligt med kapillär provtagning i resten av världen och det är därför viktigt för oss att kunna tillhandahålla detta.”

"Vi är mycket glada över att hjälpa till att facilitera denna viktiga, unika studie som undersöker skillnaden mellan kapillärt och venöst blod hos nyfödda", säger Marios Pappas, Sales and Marketing Manager hos Calmarks distributör i Grekland Prime Biosciences. "Det venösa blodprovet analyseras också i sjukhusets biokemiska laboratorium på ett Beckman Coulter-instrument och vi ser fram emot att dela resultaten när studien publicerats."