Klinisk studie för Neo-Bilirubin uppstartad på Sachsska barnsjukhuset

Klinisk studie för Neo-Bilirubin uppstartad på Sachsska barnsjukhuset

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en ny kliniska studie avseende Neo-Bilirubin nu startats upp i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm.

Testet Neo-Bilirubin CE-märktes 21 april 2020 efter att tillfredsställande resultat uppnåtts i den forskningsstudie som genomfördes på Södersjukhuset. Dock fick studien avbrytas i förtid på grund av omprioriteringar av resurser på Södersjukhuset till följd av covid-19-pandemin, vilket medförde att studien inte kunde fortgå som planerat. Som meddelades i april 2021 var situationen fortfarande densamma.

”Vi är mycket glada för att komma igång igen med vårt samarbete med Sachsska barnsjukhuset”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Produkten är redan CE-märkt men vi tycker ändå att det är värdefullt att genomföra en ny studie ute hos kund för att verifiera  produktförbättringar och få uppdaterade data."