Klinisk återkoppling från sjukhus i Indien

Klinisk återkoppling från sjukhus i Indien

Nyheter
News
Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen genomförde under november/december en tre veckor lång rundresa i Indien där hon först deltog på en delegationsresa med Swecare samt därefter fortsatte resan tillsammans med bolagets distributör r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades hos hälsomyndigheter och på sjukhus. Här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.

Delegationsresan anordnades av Swecare, i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges ambassad New Delhi, generalkonsulatet i Mumbai och Business Sweden och omfattade tre olika städer; Mumbai, Jodhpur och New Delhi. Calmark Neo-Bilirubin presenterades för hälsomyndigheter och sjukhus, allt från stora offentliga sjukhus till högteknologiska privata sjukhus.

Efter det officiella programmet fortsatte rundresan i Indien tillsammans med representanter från r2 Hemostasis Diagnostics. Totalt besöktes nio sjukhus i New Delhiområdet, bl a Safdarjung Hospital and Medical College, Rainbow Children Hospital, Army Hospital (Research & Referral) in Delhi och Post Graduate Institute of Child Health in Noida. I Agra anordnades ett kvällsevent den 10 december tillsammans med inflytelserika barnläkare för att diskutera nuvarande diagnostik för gulsot och presentera Calmark Neo.

Bilirubinmätning görs idag i Indien både via blodprov och hudscreening. Blodproven skickas ofta till laboratorium men det finns också inhemska lösningar för patientnära provtagning. Dessa kräver separering av plasman via centrifugering och upplevs vara av låg kvalitet. Även hudscreening anses inte fungera tillräckligt bra och det finns därför en viss skepsis mot PNA-lösningar. En framgångsfaktor för Calmark är därför att bevisa prestandan av Calmark´s PNA system.

Neo-Bilirubin emottogs positivt, särskilt det faktum att helblod används vilket innebär att blodet inte behöver centrifugeras. Att instrumentet är portabelt och enkelt att använda uppfattas som fördelar och att ingen kalibrering krävs är ett stort plus. Det avgörande för de indiska sjukhusen är att prestandan är på topp. En särskild presentation av den analytiska prestandan genomfördes därför via Teams. Analytisk prestanda betyder att ett PNA-instrumentet ska kunna mäta lika bra som referensmetoden, s.k. "golden standard" och vara stabilt med så hög precision att CV(1) är mindre än 10%. Att Calmark Neo-Bilirubin har erhållit kvalificeringen ”NEST360 Qualified” är något som verkligen bygger förtroende i Indien.

Indiska sjukhus är ännu inte digitaliserade i så hög grad och önskemål om uppkopplingsmöjligheter framkom sällan på mötena.

"Jag är stolt över att meddela att detta samarbete mellan r2 Hemostasis Diagnostics och Calmark, som kombinerar Entreprenörskap med Calmarks kärlek till teknologi och design, kommer att göra oss till ledaren inom POC-diagnostik för nyfödda som mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot." säger Shivani Agarwal, Director's Operations på r2 Hemostasis Diagnostics. "Innovation finns i Calmarks DNA och jag kan inte vänta på att se hur bolaget kommer att utvecklas och erbjuda alla relevanta tester för den första perioden av livet. Vi är hedrade över att vara en del av detta fina initiativ och ser fram emot att arbeta tillsammans med större synergieffekter.”

”Det har varit en fantastisk resa på alla sätt," säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark avslutningsvis. ”Att få så bred feedback från slutanvändare har varit ovärderligt, både för oss och vår distributör. Det är viktigt att kunna göra en sån här första marknadsföringsresa tillsammans i ett tidigt stadie, nu kan vi skapa en skräddarsydd roll-out plan baserad på de behov som framförts av opinionsledare. Det ger oss en massa boost nu när registreringen snart är slutförd!”

(1) CV = Variationskoefficient (%): Standardavvikelsen dividerat med medelvärdet multiplicerat med 100. För Neo-Bilirubin är CV i intervallet 150-500 µmol/L (9-29 mg/dL) så liten som 5,2% jämfört med referensmetoden hos Karolinska Universitetssjukhusets laboratorium.