Kalqyl publicerar initial analys av Calmark

Kalqyl publicerar initial analys av Calmark

Nyheter
News
Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en aktieanalys omfattande bland annat Calmarks värdeerbjudande, produkter, marknadspotential och aktiens värdering. Analysen finns att läsa i sin helhet på Calmarks hemsida.

”Restriktionerna kopplat till pandemin är nu borttagna i de flesta länder och med en ny lanseringsplan ser vi att försäljningen har potential att ta fart. Vi bedömer att ökad omsättningstillväxt kommer vara den enskilt största värdedrivaren för aktien tillsammans med ytterligare regulatoriska godkännanden på nya marknader och produkter.” skriver Pontus Fredriksson, analytiker för Kalqyl.

”I vårt huvudscenario utgår vi från att tidiga orders mestadels kommer vara av utvärderingskaraktär, men att det kommer resultera i en gradvis stigande användningsgrad. Vi räknar med att systemen som helhet kommer utgöra majoriteten av nettoomsättningen i närtid, men att försäljning av förbrukningsvaror succesivt kommer öka för att utgöra en högre andel. Vi ser att bolagets affärs- och distributörsmodell möjliggör en stark marginalförbättring under de kommande åren.”

Analysen finns att läsa i sin helhet på samlingssidan för Företrädesemissionen 2022:
https://www.calmark.se/investerare/foretradesemission-2022