Inför kommande lansering i Asien signerade Calmark idag avtal med Luctor Medical avseende konsulttjänster

Inför kommande lansering i Asien signerade Calmark idag avtal med Luctor Medical avseende konsulttjänster

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har idag skrivit avtal med Luctor Medical i Holland, ett internationellt ledande konsultbolag specialiserat på att hitta distributörer för medicinsktekniska produkter. Avtalet gäller konsulttjänster angående distributörsnätverk i Asien inför kommande lansering.

I och med att CE-märkningen av Calmarks första test bedöms vara klar upp till 6 månader tidigare än beräknat, inleds nu arbetet med att säkerställa effektiva försäljningskanaler för produkterna. Calmark har därför skrivit avtal med Luctor Medical BV i Holland avseende i första hand länder i Sydostasien, men avtalet kan komma att utökas även till andra regioner.

Luctor Medical har under sista 10 åren specialiserat sig på att hitta distributörer för medicinsktekniska produkter och patientnära diagnostik. Bolaget har ett stort nätverk och lokal närvaro på marknader som är intressanta för Calmark. Luctor Medical erbjuder konsulttjänster för att både hitta, utvärdera och skriva avtal med lokala distributörer.

”Att hitta bra försäljningskanaler kan vara en utmaning och vi har därför tagit hjälp av Luctor Medical för att få tillgång till deras lokala kännedom om marknaderna i Asien. Det är viktigt för oss att vi skapar ett bra nätverk av distributörer med goda referenser och bra relationer till våra kommande kunder. Vi tror att vi kan vinna mycket tid på att utnyttja Luctor Medicals specialistkunskap inom området och vi ser fram emot att snabbare kunna börja sälja produkterna och göra skillnad för de allra minsta patienterna.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.