Första engångsartiklarna producerade av Frohe levererade till Calmark Sweden AB.

Första engångsartiklarna producerade av Frohe levererade till Calmark Sweden AB.

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har idag fått levererat de första engångsartiklarna som producerats i produktionsmiljö. Frohe AB, som Calmark tidigare har skrivit avtal med har producerat de första produkterna.

Inför CE-märkningen av sin första produkt bilirubin, kommer Calmark nu att gå in i verifiering och valideringsfas. Under denna fas kommer tester av produkten att ske, för att säkerställa att produkten uppfyller alla tekniska krav och alla gällande standarder. Under denna fas är det viktigt att validering och verifieringen görs på produkter likvärdiga med dem som sedan ska ut på marknaden. Inför detta har nu Frohe AB levererat de första engångsartiklarna som producerats i deras produktionslokaler.

”Ett stort steg har tagits idag när de första producerade engångsartiklarna från Frohe levereras. Vi ligger före vår tidsplan, och kan nu starta den viktiga verifieringen och valideringen som planerat. De första engångsartiklarna ska nu användas i labbet, men kommer senare att finnas ute på sjukhusen för testning av nyfödda bäbisar.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.