Första dag för handel i Calmark Sweden AB:s teckningsoption är den 6 juli 2018

Första dag för handel i Calmark Sweden AB:s teckningsoption är den 6 juli 2018

Pressmeddelanden
Press releases

Första dag för handel med Calmark Sweden AB:s teckningsoptioner CALMA TO 1 B är den 6 juli 2018.

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: CALMA TO 1 B

Aktienamn: Calmark TO 1 B

ISIN-kod: SE0011204890

Orderboks-ID: 4F4U

CFI: RMXXXX

FISN: CALMARKSWE/OPT RTS 20190613

Organisationsnummer: 556696-0141

LEI: 549300WMWI5AGUIRWO04

Första dag för handel: 6 juli 2018

Marketsegment: ATSE

MIC Code: XSAT

Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 

http://news.cision.com/se/calmark-sweden-ab/r/marknadsmeddelande-169-18---forsta-dag-for-handel-i-calmark-sweden-ab-s-teckningsoption-ar-den-6-jul,c2567143