Första avläsaren producerad av Note levererad till Calmark Sweden AB

Första avläsaren producerad av Note levererad till Calmark Sweden AB

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har idag fått leverans av den första avläsaren som tillverkats i produktionsmiljö. Note AB i Norrtälje som Calmark tidigare skrivit avtal med har producerat den första läsaren.

Inför CE-märkningen av sin första produkt bilirubin, kommer Calmark nu att gå in i verifiering och valideringsfas. Under denna fas kommer tester av produkten att ske, för att säkerställa att den uppfyller de tekniska kraven och alla gällande standarder. Under denna fas är det viktigt att validering och verifieringen görs på produkter likvärdiga med dem som sedan ska säljas ute på marknaden. Inför detta har nu Note AB levererat den första avläsaren som tillverkats i deras produktionslokaler.

”Ett stort steg har tagits idag när den första läsaren från Note är klar. Vi ligger före vår tidsplan och kan nu starta den viktiga verifieringen och valideringen enligt den nya plan vi tagit fram. Den första läsaren ska användas i labbet, men kommer senare att finnas ute på sjukhusen för testning av nyfödda bebisar.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.