Förändringar i Calmarks ledning

Förändringar i Calmarks ledning

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att rollen som CFO tillsätts av interimskonsulten Peter Larsson då nuvarande CFO Madeleine Skoglund lämnar företaget på egen begäran. Samtidigt meddelas att Anna Söderlund, av hälsomässiga skäl, kommer att vara frånvarande den närmaste tiden och att styrelsen idag utsett Camilla Arneving till tillförordnad VD.

Förändringarna i ledningen av Calmark börjar gälla från och med idag 14 november med fulla befogenheter.

Camilla Arneving har arbetat för Calmark i fyra år. Sedan augusti 2020 är hon anställd som marknadschef, ingår i Calmarks ledningsgrupp och har bred kunskap om Calmarks verksamhet. Camilla är civilekonom och har över tjugofem års erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och kommunikation från flera olika branscher.

Peter Larsson är idag Managing Partner och Advisor på Evolvefy och går in som interim CFO. Peter har mer än trettio års erfarenhet av att arbeta internationellt som VD och CFO främst inom startup- och scaleup. Peter är utbildad civilekonom och har erfarenhet av att arbeta med global B2B försäljning och distribution.

Ett avtal har också tecknats med Hans Richter, Hr – Business Controller AB som ytterligare kommer att förstärka finansfunktionen. Hans har bred erfarenhet från finansiell rapportering och bolagsstyrning och arbetar idag främst med styrelseengagemang.