Firyal Kryou ny CFO för Calmark

Firyal Kryou ny CFO för Calmark

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Firyal Kryou som interim CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder rollen idag den 1 december 2021.

Firyal Kryou, född 1972, har lång och bred erfarenhet från många olika branscher som till exempel telekom, fastigheter, detaljhandel, e-handel och bygg. Firyal Kryou har gedigen erfarenhet av affärsplanering, förändringsledning, förhandling, projektledning, HR-konsulting och coaching. Firyal har arbetat som egenföretagare sedan 2018 och har bland annat drivit förändringsprojekt för att strukturera och förbättra processer och rutiner på internationella företag.

"I den kommersialiseringsfas som Calmark befinner sig i, med stort fokus på internationell expansion, kommer vi ha stor nytta av den breda erfarenhet Firyal har", säger Anna Söderlund, VD Calmark. ”Jag är mycket glad att kunna välkomna henne till teamet!”