Engelsk version av Calmarks årsredovisning är publicerad

Engelsk version av Calmarks årsredovisning är publicerad

Nyheter
News
Calmark Sweden AB:s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig även på engelska

Ladda ner här: https://www.calmark.se/eng/investors/reports-and-presentations