Distributörsavtalet för Saudiarabien med Ajlan & Bros avslutas

Distributörsavtalet för Saudiarabien med Ajlan & Bros avslutas

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den saudiarabiska marknaden med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii inte kommer att fortsätta.

Avtalet undertecknades den 9 augusti 2022 och en första order erhölls en månad senare den 8 september. Ajlan Bros genomgår organisatoriska förändringar som gör att Calmarks lansering inte fått önskat fokus. Avtalet sägs därför upp efter ömsesidigt beslut.

Sökandet efter en ny distributör för Saudiarabien har påbörjats.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023, CET 16:40.