Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att den riktade emissionen av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital nu registrerats. Emissionen genomfördes till kursen 5,40 SEK per B-aktie och innebär ett kapitaltillskott om cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader samt en ökning av aktiekapitalet med 38 893,60 SEK.

Gainbridge Capital, som lanserat fonden "Gainbridge Novus Nordic", är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB. Gainbridge Novus Nordic investerar i värdeskapande idéer som bygger på innovation och skapar tillväxt. Fondens fokus är direktinvesteringar genom kapitaliseringar i innovativa tillväxtbolag i Norden som därigenom kan realisera och accelerera sin utvecklings- och tillväxtresa.

”Vi är mycket glada för att Gainbridge Capital uppmärksammat Calmarks potential och valt att investera,” säger Anna Söderlund, VD Calmark. ”Vi vill hälsa Gainbridge Capital välkomna i ägargruppen och ser fram emot ett långsiktigt samarbete.”