Calmarks test Neo-LDH går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmarks test Neo-LDH går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets test för nyfödda, Neo-LDH, nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka två månader. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske.

”Dagens beslut innebär en viktig milstolpe för Calmark. Våra preliminära resultat visar att vi uppfyller de tekniska krav vi har på produkten. Vi känner oss trygga med att gå in i slutfasen av utvecklingsprojektet och starta verifierings- och valideringsprocesserna.” säger Anna Söderlund, vd för Calmark. ”Förhoppningen är att vi ska kunna CE-märka produkten innan regelverket ändras den 26 maj."