Calmarks styrelse föreslår byte av ordförande vid årsstämman

Calmarks styrelse föreslår byte av ordförande vid årsstämman

Nyheter
News
Inför årsstämman den 14 maj föreslår styrelsen att Kjersti Berg Marthinsen ersätter grundaren Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark. Mathias Karlsson kvarstår i styrelsen samt leder Bolagets Medical Advisory Board.

Mathias Karlsson är medgrundare av Calmark och har varit styrelsens ordförande sedan 2016. Mathias är läkare och har en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet inom området perinatal asfyxi och biomarkören LDH (Laktatdehydrogenas) vilket lade grunden till Bolagets befintliga lösning.

"Calmark har utvecklats enormt sedan starten 2007 och står nu väl rustat för global marknadslansering och försäljning. Jag känner stor tillförsikt inför framtiden och anser att det är rätt läge att lämna över ordförandeskapet till Kjersti. Nu när Calmark tar klivet ut i den kliniska verkligheten vill jag istället använda min bakgrund som överläkare i klinisk kemi och forskare till att bidra i den processen." säger Mathias Karlsson. "Jag har mycket stort förtroende för Kjersti, hennes erfarenhet av projektledning av förbättringar inom organisationer kommer att vara till nytta vid ledningen av styrelsens arbete.

Kjersti Berg Marthinsen har varit styrelseledamot för Calmark sedan 2018 och har lång erfarenhet som konsult både nationellt och internationell med uppdrag inom områdena strategi, organisationsutveckling, ledning och styrning. Kjersti innehar en MSc i strategi från Handelshögskolen BI i Oslo och arbetar idag på Effect Management Development AB där hon är delägare och konsultchef.

"Jag är stolt över att ha blivit föreslagen att leda styrelsen i Calmark Sweden AB i det spännande skede som Bolaget befinner sig." säger Kjersti Berg Marthinsen. ”Jag ser en otrolig potential i företaget och produkterna, patientnära diagnostik är ett område som växer mycket snabbt och här har Calmark ett starkt erbjudande. Det känns också bra att Mathias är kvar i styrelsen och kan fortsätta bidra med all sin kunskap.