Calmarks studie på Södersjukhuset avslutad

Calmarks studie på Södersjukhuset avslutad

Nyheter
News
Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att den kliniska studien för produkten Neo-Bilirubin, som startades upp i september 2021 i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm nu är avslutad med goda resultat. Alla patienter har inkluderats och nu kvarstår endast sammanställning av slutrapport. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO.

Forskningsstudien har genomförts på SÖS under vinterhalvåret med visst uppehåll för spridningen av RS-virus. Barn med misstänkt högt bilirubin har inkluderats och när prov tagits för att skicka till laboratoriet så har även tester gjorts med hjälp av Calmark Neo. Provsvaren har därefter jämförts. Preliminära resultat visar en god överensstämmelse mellan testmetoderna. Ytterligare analys och slutrapport kvarstår.

”Snabba svar direkt vid provtagningstillfället, genom Calmarks test Neo-Bilirubin, kan komma att  underlätta och spara tid för både föräldrar och personal på BB-mottagningar och vårdavdelningar,” säger Ulrika Hellberg, forskningssjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

”Vi är mycket glada över det positiva gensvar vi fått från personalen som arbetar på SÖS,” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Det här visar att vår produkt har ett stort värde i vården.”