Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter är nu producerade med goda resultat.

Calmarks helautomatiska produktionslina har tillverkats av företaget Automationspartner i Ramlösa och var färdigbyggd den 28 april. Därefter transporterades produktionslinan till Calmarks produktionspartner Frohe i Tyresö där den monterats och installerats tillsammans med övrig utrustning som ingår i tillverkningsprocessen för testkassetterna. Personal från Automationspartner har tillsammans med personal från Calmark utbildat produktionspersonalen hos Frohe för att säkerställa säker hantering och god kvalité.

”Jag är väldigt glad att den helautomatiska produktionslinan nu är igångsatt. Det har varit ett lagarbete där många har bidragit. Jag vill tacka Automationsparter, Frohe och de Calmarkare som jobbat tillsammans för att få alla delar på plats.” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Denna uppdatering av produktionen är en förutsättning för att kunna sälja och leverera till stora marknader, som t.ex. Indien och Kina.”

Processvalidering är den metod som används för att säkra resultatet av en serie produktionssteg som tillsammans utgör tillverkningsprocessen. För medicintekniska produkter är stegen indelad i IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) och PQ (Performance Qualification) för att verifiera processgränser och repeterbarhet inom produktion.