Calmarks dotterbolag i Kina placeras i Guangzhou, Greater Bay Area

Calmarks dotterbolag i Kina placeras i Guangzhou, Greater Bay Area

Nyheter
News
I sonderingen för lokalisering av Calmarks dotterbolag på fastlandskina har nu området Greater Bay Area beslutats som det lämpligaste. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av medtech-bolag, har valts ut för nästa steg.

Konsultfirman Nordic Match har, på uppdrag av Calmark, granskat tio olika områden i Kina utifrån aspekterna; tillgång till talanger, FTZ (foreign trade zones), industrikluster och goda logistikmöjligheter. Staden Guangzhou, med sina 15,3 miljoner invånare, är en hub för både medtech- och läkemedelsbolag och därmed den ort som matchar kriterierna bäst. Calmark tittar på lokaler i Guangdong Medical Valley (GDMV) där det finns många liknande medtech-bolag.

”Vi tror att en närvaro i Greater Bay Area är strategisk betydelse”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Vi får tillgång till ett ekosystem med viktiga intressenter; lokala nätverk och partners i regionen, investerare, innovationsplattformar, myndigheter och lärosäten. Det ger oss de bästa förutsättningarna på denna otroliga marknad!”