Calmarks dotterbolag i Hongkong är nu registrerat

Calmarks dotterbolag i Hongkong är nu registrerat

Nyheter
News
Calmark Sweden AB meddelar idag att deras dotterbolag i Hongkong är registrerat. Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget. Nu fortsätter arbetet med att grunda dotterbolaget på fastlandet i Kina.

Calmark Sweden AB har tidigare meddelat att Kina är en prioriterad marknad för bolaget och genom samarbete med Nordic Match har byggandet av dotterbolag och lansering av såväl Covid19-produkten som Neo-produkterna påbörjats. Kina har ca 33 000 sjukhus och bolaget uppskattar den totala kinamarknaden till 12 miljoner tester årligen bara på Neo-produkterna.

Nu fortsätter arbetet med att sätta upp ett dotterbolag till Calmark Hong Kong Lim på fastlandskina, vilket har bestämts att förläggas till Greater Bay Area. Processen för att registrera produkterna i Kina pågår.

”Kina är en viktig och spännande marknad. De satsar mycket på mödra- och barnhälsovård och PNA-segmentet växer snabbt. Det är därför prioriterat att komma igång i Kina så snart som möjligt. Calmark Hong Kong Limited är första steget på den resan. Nu fortsätter arbetet med att starta bolag på fastlandet, registrera våra produkter och anställa personal. Vi planerar även att göra ett sk ”joint venture” med intresserade investerare i Kina, för att kapitalisera upp dotterbolaget inför lanseringen i Kina och resten av Asien”, kommenterar Anna Söderlund, VD Calmark Sweden och Calmark Hong Kong Lim.