Calmarks distributör i Indien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmarks distributör i Indien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget r2 Diagnostics i Indien avseende Calmarks tester för nyfödda.

Som tidigare meddelats har Calmark ett exklusivt distributörssavtal med bolaget r2 Diagnostics i Indien avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks COVID19-LDH test. Nu utökas detta med Neo-produkterna där den första att lanseras är Neo-Bilirubin.

Varje år föds det cirka 25 miljoner barn i Indien. Av dessa beräknas cirka 30 % behöva ta minst ett blodprov för att säkerställa bilirubinnivån. Vissa barn behöver behöver testas flera gånger.

”Det känns mycket bra att komma igång med Neo-Bilirubinförsäljning i Indien där det finns ett stort behov av produkten. Marknaden för bilirubinblodprov överstiger 7,5 miljoner tester årligen.”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Jag är också mycket glad att få utöka avtalet med r2 Diagnostics som redan kan Calmarks PNA system!”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022, CEST 15:50.