Calmarks covid-19 instrument har genomgått registrering i Indien

Calmarks covid-19 instrument har genomgått registrering i Indien

Nyheter
News
Calmark Sweden ABs instrument, som används för mätning av LDH-nivåer hos covid-19 patienter, har erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande tester är fortfarande under registreringsprocess. Registrering av medicinsktekniska produkter är obligatoriskt innan försäljning kan starta.

Calmark samarbetar med bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd angående lansering, registrering och försäljning på den indiska marknaden. Bolaget har mycket goda kontakter med indiska myndigheter och har på kort tid inlett registringsprocessen. Calmarks instrument ”POC-Analyzer Covid” har nu registrerats, de tillhörande snabbtesterna för LDH är fortfarande i processen.

”Jag är väldigt imponerad av arbetet r2 Hemostasis Diagnostics gör för oss i Indien”, kommenterar VD Anna Söderlund. ”De har på kort tid satt sig in i produkten och sköter kontakterna med myndigheterna och registreringsprocessen på ett mycket effektivt och professionellt sätt.”

Calmark POC - Covid är en plattform som består av ett instrument och en testkassett avsedd för mätning av biomarkören lactat dehydrogenas (LDH) i blodet hos covid-19 patienter. Förhöjda nivåer av LDH innebär en högre risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Plattformen kan användas på t.ex. akutmottagningar och vårdavdelningar på sjukhus för bedömning av rätt vårdnivå.