Calmarks avläsare godkänd i elsäkerhetstestning – ett viktigt steg framåt i CE-märkningen

Calmarks avläsare godkänd i elsäkerhetstestning – ett viktigt steg framåt i CE-märkningen

Pressmeddelanden
Press releases
Idag uppnådde Calmark Sweden en viktig milstolpe på väg mot CE-märkning av sin produkt NEO, då avläsaren klarat elsäkerhetstestningen och godkänts enligt gällande standard för laboratorieutrustning.

Medicinsktekniska produkter som ska säljas till vården måste uppfylla högt ställda säkerhetsmässiga och regulatoriska krav. Produkterna testas i flera steg; i laboratoriemiljö, hos oberoende testinstitut och slutligen på patient. När alla tester är godkända och produkten uppfyller alla krav är CE-märkningen slutförd.

Elsäkerhetstestning av Calmarks avläsare är en av de tidigare listade viktiga milstolparna under 2018. Denna milstolpe har idag uppnåtts genom tester hos en oberoende leverantör.  

”Detta är ett stort steg för att nå ut med våra produkter på marknaden under 2020” kommenterar VD Anna Söderlund. ”Att elsäkerhetstesterna genomförts enligt plan är ett viktigt delmål i utvecklingen av produkten. Det bidrar till att hela utvecklingsprojektet håller tidplanen utan förseningar.”

Calmarks läsare godkänd i elsäkerhetstestning