Calmark tidigarelägger publicering av delårsrapport för Q3

Calmark tidigarelägger publicering av delårsrapport för Q3

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att publiceringen av delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tidigareläggs ytterligare till den 29 oktober.

Arbetet med att färdigställa rapporten för det tredje kvartalet har gått fortare än planerat varför styrelsen idag beslutat att tidigarelägga rapporten ytterligare en vecka till den 29 oktober 2021, från tidigare kommunicerat datum den 5 november 2021. Detta för att också möjliggöra ändamålsenlig handel innan avstämningsdagen för företrädesemissionen som beslutades den 22 oktober. Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 3 november 2021.