Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Pressmeddelanden
Press releases
Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.

Triolab säljer utrustning till hälso- och sjukvården och är ledande inom human diagnostic med över 30 års erfarenhet på den finska marknaden. Bolaget är verksamt inom de kundsegment som är viktiga för Calmark och säljer bland annat blodgasutrustning till förlossningar och intensivvårdsavdelningar.

Vi är mycket glada över samarbetet med Triolab och det känns roligt att vi nu tillsammans kan nå ut till fler marknader.” säger Marianne Alksnis, internationell försäljningschef på Calmark.

”Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter, som ger nytta för patienterna. Analyskvalitet, användarvänlighet och snabba provsvar är centrala faktorer vid patientnära analysering. Med Calmark Neo får våra kunder tillgång till en unik testplattform för nyfödda patienter.” säger Kai Rantanen, VD på Triolab Oy. ”Vi ser fram emot att samarbeta med en partner som delar vår målsättning att förbättra vården för nyfödda.”

”Det är mycket tillfredsställande att vi kunnat utöka avtalet med Triolab”, säger Anna Söderlund, VD Calmark. ”Triolab vänder sig direkt till de kundsegment som vi prioriterar och har en gedigen erfarenhet av att lansera medicintekniska produkter på lokala marknader.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020, 16:00 CEST.