Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab

Pressmeddelanden
Press releases
Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab AB avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo på den svenska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får en stor och väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.

Triolab säljer utrustning till hälso- och sjukvården och är ledande inom human diagnostic med över 30 års erfarenhet på den svenska marknaden. Bolaget är verksamt inom de kundsegment som är viktiga för Calmark och säljer bland annat blodgasutrustning till förlossningar och intensivvårdsavdelningar.

”Triolab är precis den typ av partner som vi vill samarbeta med – de är diagnostikspecialister, de vänder sig direkt till de kundsegment som vi prioriterar och de ligger i framkant och vill erbjuda de senaste patientnära analyserna" säger Marianne Alksnis, försäljningschef på Calmark.

”Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter, som ger nytta för patienterna. Analyskvalitet, användarvänlighet och snabba provsvar är centrala faktorer vid patientnära analysering. Med Calmark Neo får våra kunder tillgång till en unik testplattform för nyfödda patienter.” säger Anna Bergström, vice VD på Triolab. ”Vi ser fram emot att samarbeta med en partner som delar vår målsättning att förbättra vården för nyfödda.”

”Vi är mycket glada att vi nu har ett avtal på plats”, säger Anna Söderlund, VD Calmark. ”Vi ser fram emot att inleda vår försäljning på hemmamarknaden via samarbetet med en så väletablerad distributör.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020, 12:30 CET.