Calmark tecknar distributörsavtal med Prime Biosciences i Grekland

Calmark tecknar distributörsavtal med Prime Biosciences i Grekland

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Prime Biosciences avseende Calmarks tester för nyfödda.

Prime Biosciences grundades 2018 och erbjuder ett stort utbud av tjänster inom hälso- och sjukvården i Grekland. Bolaget har etablerade relationer med både privata och offentliga sjukhus och laboratorier samt en bred kundbas av bl.a. barnläkare och neonatologer.

”Det känns mycket bra att lansera vår produkt i Grekland där det finns ett stort behov av patientnära diagnostik. Calmark Neo möjliggör testning av barn även när de befinner sig på någon av alla öar”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Jag ser fram emot ett givande samarbete med den här engagerade distributören!”‍

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, CEST 09:20.‍