Calmark tecknar distributörsavtal med MTTS avseende Vietnam, Kambodja och Laos

Calmark tecknar distributörsavtal med MTTS avseende Vietnam, Kambodja och Laos

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget MTTS Co., Ltd avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i länderna Vietnam, Kambodja och Laos. Genom avtalet utökar Calmark lanseringen i Asien, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik för nyfödda.

MTTS grundades 2004 med målet att leverera innovativa, kostnadseffektiva lösningar för nyfödda i behov av intensiv medicinsk vård. Företaget tillverkar och säljer en omfattande svit av teknologier för neonatalvård - från CPAP-maskiner som behandlar andningsbesvär till fototerapimaskiner som behandlar neonatal gulsot. Dessa produkter hjälper vårdpersonal att leverera en bättre kvalitet på sjukvården till ett växande antal patienter till en lägre kostnad.

”Det känns mycket bra att lansera vår produkt i Sydostasien där det finns ett stort behov av att förenkla diagnostiken för nyfödda,” säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”MTTS tillhandahåller utrustning för ljusbehandling vilket kompletterar vårt diagnostikinstrument, dvs de har rätt kundsegment och är redan experter på nyföddhetsgulsot.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022, CEST 12:55.