Calmark tecknar distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern

Calmark tecknar distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom detta avtal utökar Calmark lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.

Enox Pharma är ett svenskt företag som specialiserat sig på distribution av life science-produkter och tillhörande tjänster mellan Europa och MENA-regionen. Företaget säljer innovativa, hållbara och effektiva lösningar med mål att optimera hälso- och sjukvården i Mellanöstern. Enox Pharma har upparbetade relationer till ledande personer på kliniker och sjukhus i dessa länder, vilket är av betydelse för Calmarks förestående lanseringsarbete.

”MENA-marknaden har en stor befolkning och en enorm potential för både våra Neo produkter och vår Covid19 produkt. Detta avtal är en viktig milstolpe i vår globala försäljningsstrategi ”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Vi är väldigt nöjda med att skriva avtal med en så pass stor distributör, som kan lansera våra produkter i flera länder.”

”Vår mission är att erbjuda sjukvården i MENA-regionen de mest innovativa life science-produkterna och -tjänsterna från de bästa leverantörerna till en rimlig kostnad”, säger Kefah Esmael, VD och medgrundare för Enox Pharma, ”Vi är mycket glada över det nya avtalet med Calmark, det finns ett stort behov av både Neo- och Covid-testerna!

”Enox Pharma är ett företag med gedigen kunskap och expertis om varje enskilt lands kulturella och kommersiella förutsättningar. Genom avtalet tar vi greppet om denna stora region”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development på Calmark. "Jag har höga förväntningar och ser mycket fram emot att samarbeta med teamet på Enox Pharma!”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021, 16:40 CET.