Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Alpha Tech Est. i Amman, Jordanien.

Alpha Tech Est. är en distributör av sjukvårdsutrustning till förlossningskliniker, sjukhus och hälsocenter och har därmed upparbetade kundkontakter i Calmarks målgrupp.  Distributörsavtalet ger Alpha Tech exklusiv rättighet att sälja och marknadsföra Calmark Neo-plattformen i Jordanien.

Calmarks läsare kommer initialt att installeras på två enheter ute på marknaden för att få kliniska data inför registreringsprocessen. Nästa steg blir att registrera produkten hos berörda myndigheter, vilket Alpha Tech kommer att hantera skyndsamt. Parallellt med registreringsprocessen ligger fokus på att utbilda personal samt marknadsföra Neo och dess koncept till nyckelkunder i regionen.

”Mellanöstern är en viktig marknad för Calmark”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Det är glädjande att vi nu har en partner med lång erfarenhet av vårt kundsegment som kan hjälpa oss med dokumentation, registrering, publicitet och kundbearbetning”.

”Uppmärksamheten och intresset på mässan Arab Health i Dubai visade att det finns en stor efterfrågan på vår produkt i regionen” säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Pandemin orsakade sedan av förklarliga skäl en viss fördröjning i införsäljningen av nya produkter i sjukvården. Vi är mycket glada för dagens avtal som är det första av flera i denna prioriterande region.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020, 13:15 CEST.