Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Pressmeddelanden
Press releases
Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC - Covid på den indiska marknaden.

Sedan i mars har smittspridningen i Indien ökat drastiskt och nådde i början av maj en topp med ca 400.000 nya konstaterade smittfall per dag. Den rådande situationen innebär stora ansträngningar för sjukvården som på många platser har svårt att tillgodose behoven av sjukhussängar, utrustning och läkemedel. Calmark POC - Covid är en plattform för snabbtest av biomarkören LDH, som är en viktig faktor vid bedömningen av vilken vårdnivå som kommer att krävas för patienterna.

Företaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd är experter inom koagulationsegmentet och är aktiva i hela Indien samt närliggande länder. De är välrenommerade och har fler verksamhetsområden, bl a forskning inom pharma och life science.

”Jag är mycket glad och otroligt nöjd med dagens avtal”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Vår produkt ska nu registreras i Indien och r2 Hemostasis Diagnostics kommer att hantera denna process. Vi kommer inom kort att skicka de första demoprodukterna.”

Calmark POC - Covid är en plattform som består av ett instrument och en testkassett avsedd för mätning av biomarkören lactat dehydrogenas (LDH) i blodet hos covid-19 patienter. Förhöjda nivåer av LDH innebär en högre risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Plattformen kan användas på t.ex. akutmottagningar och vårdavdelningar på sjukhus för bedömning av rätt vårdnivå.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021, 16:43 CEST.