Calmark tecknar avtal med ny distributör för Saudiarabien

Calmark tecknar avtal med ny distributör för Saudiarabien

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i Saudiarabien. Genom det nya avtalet får Calmark fler samarbetspartners i Mellanöstern vilket sprider riskerna och snabbar upp lanseringen.

Det nya avtalet med Ajlan & Bros Holding Group Abilitii börjar gälla idag och ersätter det exklusiva distributörsavtal för Saudiarabien som tecknades i mars 2021 med Enox Pharma AB.

Ajlan & Bros Holding Group är en av de största investerings- och företagsgrupperna inom den privata sektorn i Mellanösternregionen, med över 15 000 anställda i mer än 25 länder och över 75 företag. Företaget grundades ursprungligen som ett textilföretag 1979 och har expanderat till ett konglomerat med verksamhet inom en mängd olika sektorer.

Gruppen investerar i internationella företag i ett flertal länder och siktar på att bli regionalt ledande inom utvalda sektorer. Utöver hälsovårdssektorn satsar gruppen till exempel på: energi, infrastruktur, gruvdrift, finansiella tjänster, facility management, logistik, textil, underhållning, turism och utbildning.

Ajlan & Bros Holding Group Abilitii arbetar bland annat med att förvärva sjukhus och hälsocentraler. Syftet är att stödja moderniseringen av Saudiarabien, att tillhandahålla sjukvård i världsklass med de senaste behandlingsmetoderna och bästa medicinska utrustningen.

”Jag är stolt över att vi har etablerat samarbete med denna stora företagsgrupp, som satsar offensivt på sjukvårdssektorn”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Med Ajlan & Bros Holding Group Abilitiis stora säljkår gör vi en omstart i Saudi Arabien. Förutsättningarna är goda för att nå ut snabbt och brett med våra produkter.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2022, 16:15 CEST.