Calmark Sweden uppnår viktiga milstolpar i utvecklingsprojektet

Calmark Sweden uppnår viktiga milstolpar i utvecklingsprojektet

Pressmeddelanden
Press releases
Idag uppnådde Calmark Sweden en viktig milstolpe angående engångsartikeln som möjliggör storskalig produktion. Bolaget lämnar nu prototypstadiet i utvecklingen av mekaniken runt engångsartikeln. Dessutom har i veckan viktiga nyckelfunktioner resurssäkrats för bolaget.

Som tidigare informerats om var utvecklingen av engångsartikelns design för storskalig produktion en av de listade viktiga milstolparna under 2018. Denna milstolpe har idag uppnåtts och stålverktyg för storskalig produktion kommer att beställas. Optimeringen av mätmetoderna för glukos och LDH pågår parallellt.

Under veckan har även en annan milstolpe uppnåtts då ytterligare en mjukvaruutvecklare nu är på plats genom Evidente AB. Calmark Sweden AB har dessutom skrivit avtal med Camilla Arneving, Marknadsmotivation AB, som kommer att tillföra viktig kompetens runt kommunikation och marknadsanalys nu när projektet närmar sig den kommersiella fasen.

”Jag är glad att utvecklingsprojektet håller tidsplanen och att vi går in i en ny fas i projektet. Jag vill tacka teamet som har jobbat hårt för att uppnå detta. Processen med att bygga produktion kan nu intensifieras, då vi har nu alla viktiga resurser på plats för att kunna fortsätta leverera i tid.” kommenterar VD Anna Söderlund.

 

 

För merinformation om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +4670 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

 

Dennainformation är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018.

 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Calmark Sweden uppnår viktiga milstolpar i utvecklingsprojektet