Calmark Sweden beviljas två nya patent

Calmark Sweden beviljas två nya patent

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin. Dessa kommer att publiceras i Svensk Patenttidning nr 2020/39 den 22 september. Patentens nummer är 543 001 och 543 002.

Som tidigare meddelats inlämnade Calmark två nya patentansökningar till av det Svenska Patent- och registreringsverket (PRV) den 10 juli 2018. Det ena patentet avser den unika tekniska lösningen för engångsartikeln, vilken säkerställer att exakt blodvolym och mättid uppnås oberoende av användaren. Det andra är ett metodpatent rörande avläsningen av biomarkören bilirubin med hjälp av kolorimetrisk analysmetod.

Dessa patent har nu beviljats av PRV och ger skydd på den svenska marknaden fram till juli 2038. Patenten har tagits fram tillsammans med bolagets patentombud Hynells Patentbyrå AB.

Patentansökningar för skydd på fler marknader kommer nu att lämnas in.

Med de nya patenten inräknade äger Calmark femton patent samt fem designskydd avseende läsaren och engångsartikeln.

”Dagens besked är glädjande”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”För Calmark är det strategiskt viktigt att ha ett brett patentskydd för bolagets teknologier och metoder. Vi arbetar kontinuerligt att försöka patentera våra innovationer. Ett bra IP skydd kommer att stärka oss vid den globala marknadslanseringen.”