Calmark Sweden AB söker medel från EU’s program Horizon 2020

Calmark Sweden AB söker medel från EU’s program Horizon 2020

Nyheter
News
Calmark Sweden AB har idag ansökt om finansiellt stöd från Europiska Unionens program Horizon 2020 SME Instrument.

Europiska Union har olika program för att stimulera innovation och stärka snabbväxande företag. European Innovation Councils (EIC) pilotprogram har en sammanlagd budget på 2,7 miljarder Euro, och de uppskattar att de kommer att stödja ca 1000 projekt under de kommande 3 åren.

Calmark har ansökt om 2,5 miljoner Euro för de utvecklingsprojekt de bedriver. Urvalsprocessen sker i två steg, först en granskning av oberoendeexperter från olika områden. De som sedan går vidare till steg 2 kommer att bli kallade till intervju i Bryssel. Slutligt besked sker under mars - april 2019.

”Vi har ett projekt som passar bra in på de kriterier som EU har definierat. Vi har gjort en genomarbetad ansökan om vad vi kommer att göra under de närmaste 24 månaderna. Naturligtvis är det tusentals projekt som söker vid varje tillfälle och bara ett fåtal som går hela vägen. Så huruvida Calmark Sweden AB kommer att få finansiellt stöd återstår att se,” kommenterar VD Anna Söderlund.