Calmark Sweden AB skriver avtal med Scandinavian CRO avseende konsulttjänster för kliniska studier

Calmark Sweden AB skriver avtal med Scandinavian CRO avseende konsulttjänster för kliniska studier

Nyheter
News
Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Scandinavian CRO, en Clinical Research Organisation med lång erfarenhet och djup kunskap inom kliniska studier. Avtalet gäller konsulttjänster angående planering och genomförande av kliniska studier på Calmarks produkt Neo.

Som en del av CE-märkningen av Calmarks produkt kommer pilotstudier att genomföras på nyfödda barn i Sverige.  Efter CE-märkningen kommer mer omfattande studier att göras i flera länder. Calmark Sweden AB har därför idag skrivit avtal med Scandinavian CRO (SCRO) med huvudkontor i Uppsala. Avtalet gäller konsulttjänster i samband med planering och genomförande av dessa studier, tex hjälp med administration och monitorering.

Scandinavian CRO är specialiserade på medicinsktekniska produkter och har mer än 10 års erfarenhet i branschen. Företaget är ett ’full-service CRO’, vilket innebär att man erbjuder hela kedjan från planering av kliniska studier, etisk ansökan, praktiskt genomförande av studier och skrivande av rapporter. SCRO är det snabbast växande CRO-företaget i Skandinavien.

”Vi ser fram emot att börja arbeta med de kliniska studierna på våra produkter. Även om vi har goda kunskaper om kliniskt arbete inom Calmark, så har vi valt att ta hjälp under en mycket hektisk tid i bolaget med framför allt det administrativa arbetet inför de kommande kliniska studierna. SCRO har en imponerande meritlista, lång erfarenhet och kan avlasta oss så att vi kommer snabbare framåt. Vi ser fram emot att sätta igång med arbetet tillsammans.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.