Calmark Sweden AB och Nublis AB säger upp avtalet i förtid

Calmark Sweden AB och Nublis AB säger upp avtalet i förtid

Pressmeddelanden
Press releases
Nublis AB har levererat konsulttjänster inom ekonomi till Calmark sedan april 2018. Avtalet löper till sista juni 2019, men sägs nu upp till 31 mars 2019.

”Nublis AB har genom konsulten Torbjörn Enström levererat tjänster som CFO på interim basis. Torbjörn har bidragit mycket till Calmarks utveckling under året, både under noteringen och efter denna. Nu letar vi dock en permanent och kostnadseffektiv lösning inför expansion av bolaget och lansering av produkterna. Torbjörn kommer att vara kvar i teamet 3 månader till för att säkerställa kompetensöverlämning,” kommenterar VD Anna Söderlund.