Calmark Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018

Calmark Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018

Pressmeddelanden
Press releases

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Calmark Sweden AB:s aktie är den 6 juli 2018. Kortnamnet för aktien är CALMA B.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 1 007 307 SEK fördelade på 10 073 070 aktier, varav 9 532 620 aktier är av serie B. 

Information om aktien: 

Kortnamn: CALMA B 

Aktienamn: Calmark B 

ISIN-kod: SE0011116524 

Orderboks-ID: 4F45 

CFI: ESVUFR 

FISN: CALMARKSWE/SH B 

Organisationsnummer: 556696-0141 

LEI: 549300WMWI5AGUIRWO04 

Kvotvärde: 0,1 SEK 

Första dag för handel: 6 juli 2018 

Antal aktier: 10 073 070 

Maximalt antal noterade aktier efter registrering vid Bolagsverket: 10 404 500 

Marketsegment: ATSE 

MIC Code: XSAT Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

http://news.cision.com/se/calmark-sweden-ab/r/marknadsmeddelande-167-18---calmark-sweden-ab-noteras-pa-spotlight-stock-market-den-6-juli-2018,c2567129