Calmark Sweden AB förlägger Kinakontoret i Wuxi utanför Shanghai

Calmark Sweden AB förlägger Kinakontoret i Wuxi utanför Shanghai

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB meddelade idag att nytt beslut tagits avseende lokaliseringen av företagets kontor på Fastlandskina. Efter ekonomiska förhandlingar framstår alternativet att förlägga kontoret i Wuxi utanför Shanghai som ett mer fördelaktigt alternativ än Greater Bay Area vilket tidigare meddelats.

Wuxi International Life-Science Innovation Campus (I•Campus) ligger ca en timme utanför Shanghai och är en startup-hub grundad av AstraZeneca tillsammans med Wuxis kommunal- och distriktsregeringar. Här erbjuds lokaler och modern infrastruktur till uppstartsbolag inom framför allt life science och bioteknik-sektorn. Endast bolag som söker in och kvalificerar sig är välkomna – vilket Calmark har gjort.

Wuxis lokala regering erbjuder hyresfrihet under 3 år och möjlighet att kunna få ekonomiskt bidrag till registrering av produkterna och eventuell återbetalning av registreringskostnaderna hos CFDA när bolaget expanderar. Från ett logistik- och rekryteringsperspektiv är lokaliseringen likvärdig med Greater Bay Area.

”Vi har gjort noggranna undersökningar tillsammans med våra konsulter på Nordic Match i Kina, och efter lokala förhandlingar framstår Shanghaiområdet och Wuxi I•Campus som ett bättre alternativ än vad vi kunde få i Greater Bay Area” säger Anna Söderlund VD Calmark. ”Vi har därför idag ändrat beslutet efter att vi nu kvalificerat oss hos I•Campus, vilket vi är mycket glada för.”

Läs mer om Wuxi International Life-Science Innovation Campus (I•Campus): http://www.icampuswuxi.com/ws/front/en/index.html

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020, 17:20 CET.