Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2022 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon +46 (0)10 204 01 50. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se.

"Jag fick i slutet av året förtroendet att tillträda rollen som tillförordnad VD för Calmark." skriver Camilla Arneving i sitt VD-ord. "Mitt fokus har varit att tillsammans med styrelsen renodla verksamheten och skapa förutsättningar för bolaget att uppnå ett positivt kassaflöde. En översyn har därför gjorts av kostnader, prioriteringar av marknader, prisnivåer, betalningsvilja och försäljningsstrategier."

Årsredovisningen finns publicerad på svenska.

Läs hela årsredovisningen här!