Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 nu offentliggjorts.

Årsredovisningen kan beställas per post på adress Calmark Sweden AB (publ), Teknikringen 38A,114 28 Stockholm, per e-post info@calmark.se eller per telefon 070 214 98 93. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.calmark.se.

”Calmark har under året lyckats genomföra många viktiga milstolpar i bolagets utveckling, och fortsätter i stadig takt sin resa mot att bli ett globalt bolag”, skriver Anna Söderlund i sitt VD-ord. ”Calmark står nu på tröskeln till att bli ett bolag med produkter i världens alla hörn. Produkter som kommer att göra verklig skillnad för barn, föräldrar och personal.”

 Årsredovisningen på svenska finns bifogad som pdf-fil.

Läs årsredovisningen för 2021